Hagyomány


 • 1 + 1 = 1
  • anyagnévi kapcsolatok
   selyeming, selyem nyakkendő, nyersselyem ing
   de: sertésmájkrém
  • színnevek
   zöldeskék, világos zöldeskék, narancssárgás piros
  • számnévi jelzősek (-s, -i, -ú/-ű/-jú/-jű, -nyi, -nként)
   hároméves, három hónaponkét, tizenöt évi
   három emeletes ház
   ’három ház, egyik sem földszintes’,
   háromemeletes ház ’egy ház, három emelettel’
  • folyamatos melléknévi igenévi jelzősek
   (csak ha állandóságot fejez ki, de szemben a fentiekkel
   nem szigorú szabály, csupán tendencia; nem így járunk el,
   ha az előtag főnevesült: labdarúgó-bajnokság)
   szerkesztőbizottság, lapszerkesztő bizottság, szállító űrhajó
   de: forgószínpad, öntőműhely, bevásárlóközpont
   vendéglátóipar
 • alanyi viszony
  napsütötte, hólepte, vízmosta; de: árvíz mosta, traktor szántotta

A folyamatábrához
A címoldalra